-42%
 • Height: 124 mm
 • Width: 68 mm
 • Depth: 43 mm
 • Weight: 87.3 g mouse only
 • Optional extra weight: 10 g
 • Cable Length: 2.1 m
 • Sensor: HERO 16K
 • Resolution: 100 – 16,000 DPI
 • Max. acceleration: tested at over 40 G
 • Max. speed: tested at over 400 IPS
 • Chuột Logitech G403 HERO

Chuột Logitech G403 HERO

Giá niêm yết: 1,699,000 VNĐ
Giá khuyến mãi:
980,000 VNĐ
Tình trạng: còn hàng
Bảo hành: 2 năm
 • Height: 124 mm
 • Width: 68 mm
 • Depth: 43 mm
 • Weight: 87.3 g mouse only
 • Optional extra weight: 10 g
 • Cable Length: 2.1 m
 • Sensor: HERO 16K
 • Resolution: 100 – 16,000 DPI
 • Max. acceleration: tested at over 40 G
 • Max. speed: tested at over 400 IPS
 • Chuột Logitech G403 HERO

Gọi ngay
Nhắn tin
Thanh toán
Chọn số lượng
Thanh toán
Cấu hình chi tiết
Thông tin chi tiết

 • Height: 124 mm
 • Width: 68 mm
 • Depth: 43 mm
 • Weight: 87.3 g mouse only
 • Optional extra weight: 10 g
 • Cable Length: 2.1 m
 • Sensor: HERO 16K
 • Resolution: 100 – 16,000 DPI
 • Max. acceleration: tested at over 40 G
 • Max. speed: tested at over 400 IPS
 • Chuột Logitech G403 HERO

Cấu hình chi tiết