SSD Samsung 980 PRO 500GB PCIe NVMe 4.0x4 giá tốt nhất

SSD Samsung 980 PRO 500GB PCIe NVMe 4.0x4 giá tốt nhất 1 sản phẩm