Samsung C24F390FHE 24' black- màn hình LED cong

Samsung C24F390FHE 24' black- màn hình LED cong 1 sản phẩm