ryzen 5 3500x đà nẵng

ryzen 5 3500x đà nẵng 1 sản phẩm