ryzen 5 3400G chính hãng đà nẵng

ryzen 5 3400G chính hãng đà nẵng 1 sản phẩm