RTX 3070 GAMING X TRIO Đà Nẵng

RTX 3070 GAMING X TRIO Đà Nẵng 1 sản phẩm