RAM Corsair Vengeance 32GB

RAM Corsair Vengeance 32GB 1 sản phẩm