màn hình samsung LS24E45KDSC/XV

màn hình samsung LS24E45KDSC/XV 1 sản phẩm