có nên mua z590 vision d

có nên mua z590 vision d 1 sản phẩm