có nên chọn z590i unify cho itx

có nên chọn z590i unify cho itx 1 sản phẩm