b560m bazooka có chạy được i7 111

b560m bazooka có chạy được i7 111 1 sản phẩm