b560m bazooka có chạy được i7 11

b560m bazooka có chạy được i7 11 1 sản phẩm