AMD threadripper 3990x đà nẵng

AMD threadripper 3990x đà nẵng 1 sản phẩm