AMD threadripper 3990x chính hãng

AMD threadripper 3990x chính hãng 1 sản phẩm