AMD threadripper 3970x chính hãng

AMD threadripper 3970x chính hãng 1 sản phẩm