AMD threadripper 3960x chính hãng

AMD threadripper 3960x chính hãng 1 sản phẩm