AMD threadripper 3960x chính hãng đà nẵng

AMD threadripper 3960x chính hãng đà nẵng 1 sản phẩm