AMD ryzen 9 3900xt đà nẵng

AMD ryzen 9 3900xt đà nẵng 1 sản phẩm