AMD ryzen 7 3700x chính hãng đà nẵng

AMD ryzen 7 3700x chính hãng đà nẵng 1 sản phẩm