3080 ti gaming X tri 12gb giá tốt nhất

3080 ti gaming X tri 12gb giá tốt nhất 1 sản phẩm