256MB Cache ST2000VX015 (Chuyên dụng cho Camera)

256MB Cache ST2000VX015 (Chuyên dụng cho Camera) 1 sản phẩm