Uu dai khi build PC

★MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH TỰ CHỌN CẤU HÌNH – RINH NGAY TIỀN MẶT ★

 

 

– TẶNG NGAY 200.000VNĐ KHI BUILD PC TỪ 5 TRIỆU HOẶC CHỌN BỘ QUÀ 300.000VNĐ

– TẶNG NGAY 600.000VNĐ KHI BUILD PC GAMING TỪ 11 – 20 TRIỆU HOẶC BỘ QUÀ 650.000VNĐ

– TẶNG NGAY 800.000VNĐ KHI BUILD PC GAMING TỪ 21 – 30 TRIỆU HOẶC BỘ QUÀ 890.000VNĐ

– TẶNG NGAY 1000.000VNĐ KHI BUILD PC GAMING TỪ 31 – 45 TRIỆU HOẶC BỘ QUÀ 1090.000VNĐ

– TẶNG NGAY 1.500.000VNĐ KHI BUILD PC GAMING TỪ 46 – 60 TRIỆU HOẶC BỘ QUÀ 1.690.000VNĐ

– TẶNG NGAY 2.000.000VNĐ KHI BUILD PC GAMING TỪ 60 – 99 TRIỆU HOẶC BỘ QUÀ 2.290.000VNĐ

– TẶNG NGAY 3.000.000VNĐ KHI BUILD PC GAMING TỪ 100 TRIỆU TRỞ LÊN HOẶC BỘ QUÀ 3.500.000VNĐ

GIẢM 29% KHI MUA FAN KÈM PC GAMING:

THAM KHẢO THÊM PC GAMING TẠI ĐÂY