AMD threadripper 3960x đà nẵng

AMD threadripper 3960x đà nẵng 1 sản phẩm