AMD Ryzen Threadripper 3990X

AMD Ryzen Threadripper 3990X 1 sản phẩm