Máy PC chuyên nghiệp cho các nhà sáng tạo nội dung: làm phim, thiết kế, đồ họa, làm vlog…