Camera Hiviz

Camera Hiviz 4 sản phẩm
 • Trọn bộ Camera Hiviz IP 2.0Mp 2 mắt (dome)
  SKU: 048663

  Trọn bộ Camera Hiviz IP 2.0Mp 2 mắt (dome)

  5.730.000 đ
  Trọn bộ Camera Hiviz IP 2.0Mp 2 mắt (dome)
  Giá bán 5.730.000 đ
  Bảo hành 12 tháng
  Thông số sản phẩm
  • 01 đầu thu Hiviz HI-6204EM1
  • 02 camera Hiviz HI-I212C20P
  • 01 HDD 500Gb
  • 02 nguồn camera 12V 2A
  • 01 Switch 5 port 1Gb
  • 02 bộ hộp điện
  • Chưa bao gồm chi phí lắp đặt và dây điện, dây tín hiệu
 • Trọn bộ Camera Hiviz IP 2.0Mp 4 mắt (dome)
  SKU: 048665

  Trọn bộ Camera Hiviz IP 2.0Mp 4 mắt (dome)

  8.470.000 đ
  Trọn bộ Camera Hiviz IP 2.0Mp 4 mắt (dome)
  Giá bán 8.470.000 đ
  Bảo hành 12 tháng
  Thông số sản phẩm
  • 01 đầu thu Hiviz HI-6204EM1
  • 04 camera Hiviz HI-I212C20P
  • 01 HDD 500Gb
  • 04 nguồn camera 12V 2A
  • 01 Switch 5 port 1Gb
  • 04 bộ hộp điện
  • Chưa bao gồm chi phí lắp đặt và dây điện, dây tín hiệu
 • Trọn bộ Camera Hiviz IP 2.0Mp 6 mắt (dome)
  SKU: 048667

  Trọn bộ Camera Hiviz IP 2.0Mp 6 mắt (dome)

  12.370.000 đ
  Trọn bộ Camera Hiviz IP 2.0Mp 6 mắt (dome)
  Giá bán 12.370.000 đ
  Bảo hành 24 tháng
  Thông số sản phẩm
  • 01 đầu thu Hiviz HI-8209M1
  • 06 camera Hiviz HI-I212C20P
  • 01 HDD 1Tb
  • 06 nguồn camera 12V 2A
  • 01 Switch 8 port 1Gb
  • 06 bộ hộp điện
  • Chưa bao gồm chi phí lắp đặt và dây điện, dây tín hiệu
 • Trọn bộ Camera Hiviz IP 2.0Mp 8 mắt (dome)
  SKU: 048669

  Trọn bộ Camera Hiviz IP 2.0Mp 8 mắt (dome)

  15.130.000 đ
  Trọn bộ Camera Hiviz IP 2.0Mp 8 mắt (dome)
  Giá bán 15.130.000 đ
  Bảo hành 12 tháng
  Thông số sản phẩm
  • 01 đầu thu Hiviz HI-8209M1
  • 08 camera Hiviz HI-I212C20P
  • 01 HDD 1Tb
  • 08 nguồn camera 12V 2A
  • 01 Switch 8 port 1Gb
  • 08 bộ hộp điện
  • Chưa bao gồm chi phí lắp đặt và dây điện, dây tín hiệu